U, de petitionaris
Boilingfrogcovid 19

Stop de corona noodwet

25.522 ondertekeningen

Onder het mom van corona wordt onze bewegingsvrijheid nog verder ingeperkt met een permanente noodwet. Nu de noodverordeningen niet meer houdbaar zijn, wil men hier een wet van maken. Dit is een vrije val richting politiestaat. Laat weten dat wij dit niet willen, door deze petitie te ondertekenen.

Petitie

Wij

Normale verantwoordelijke inwoners van Nederland, die het 'nieuwe normaal' niet normaal vinden,

 

constateren

  • Dat de regering voornemens is de burgerlijke vrijheden nog verder in te perken via een noodwet gelegitimeerd door de coronacrisis
  • Dat hiermee Nederland verder dreigt af te glijden naar een politiestaat
  • Dat de regering de verantwoordelijkheid voor de tekortschietende zorgcapaciteit afschuift op de burger

 

en verzoeken

  • Dat het voorstel voor de corona noodwet niet wordt gedaan, dan wel ingetrokken
  • Dat de huidige noodverordeningen worden ingetrokken
  • Dat de ic-capaciteit wordt opgetrokken naar 26.000 bedden
  • Dat alle inwoners van Nederland wekelijks een test kunnen doen
  • Dat het beleidsdoel wordt het aantal besmettingen met het corona virus naar nul te brengen

Zodat alle normale burgers weer normaal kunnen handenschudden, omhelzen, kussen en liefhebben.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-11-2020 
Petitionaris:
Richard 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie SGP

Geachte heer/mevrouw,

Goed dat u uw zorgen met ons deelt en ons zo scherp houdt.

De SGP probeert een goede weg te vinden tussen enerzijds nuchterheid, en anderzijds waakzaamheid, zoals Van der Staaij dat in een debat verwoordde. Wat het extra lastig maakt is dat medische en andere deskundigen over veel verdeeld zijn: het nut van mondkapjes en afstand houden, de besmettelijkheid, de gevaren voor kinderen, mogelijke medicijnen, wanneer er een vaccin komt, de aantallen besmetten, enzovoorts.

+Lees meer...

Je zou zeggen: wetenschappers zoeken het uit, en dan weet je waar je aan toe bent, maar helaas, zo werkt het dus niet. Tegenover iedere 'expert' staat een andere 'expert’ die het tegendeel beweert.

Het is voor ons daarom verstandig om te midden van alle verschillende opvattingen goede nota te nemen van alle kritische geluiden en om vervolgens ons gezonde verstand te gebruiken. Als SGP hebben we in de gegeven omstandigheden het uitgangspunt: neem het zekere voor het onzekere en probeer onnodige risico's te vermijden. Zoals gezegd: waakzaam, maar ook nuchter.

Ik schrijf u dit omdat ik u daarmee ook iets wil laten zien hoe wij als SGP-fractie in de Tweede Kamer keer op keer onze afwegingen moeten maken. Zoals gezegd gaan wij nu uit van het principe: beter wat voorzichtiger dan te roekeloos. Het gaat immers niet om kleinigheden, maar om ons leven en een goede gezondheid! Dat weten we van dichtbij, omdat een van onze oud-Kamerleden, Koos van den Berg, aan de gevolgen van corona is overleden. Dat was voor ons team een harde slag, temeer omdat hij altijd zo gezond en actief was.

Tenslotte nog iets over de genomen maatregelen en de spoedwet. De zorgen over het democratisch gehalte van alles wat er nu wordt gedaan, zijn óók de zorgen van de SGP-fractie. Sterker nog, al vanaf de allereerste debatten in maart, heeft de SGP erop gehamerd dat de maatregelen heel ingrijpend zijn. In nogal wat gevallen maken ze zelfs inbreuk op wezenlijke, klassieke vrijheidsrechten van burgers. Waar de SGP al vanaf het allereerste begin op wees is dat hiervoor een (grond)wettelijke basis ontbreekt. Dat is in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar. Bij een acute noodsituatie als een natuurramp of een vijandelijke aanval is daar nog begrip voor op te brengen, maar zo’n periode mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.

Onze fractievoorzitter Van der Staaij heeft dan ook bij vrijwel elk debat aangedrongen op een deugdelijke wettelijke regeling. Het heeft lang geduurd voordat het kabinet met een voorstel kwam, en het eerste concept is –terecht- naar de prullenbak verwezen. In september staat nu het debat gepland. Hoe ons oordeel over die wet uit zal pakken, kan ik nog niet te zeggen. Daarvoor moeten we eerst alle stukken op een rijtje hebben en de commentaren hebben bestudeerd, bijvoorbeeld die van prof. Voermans die staatsrechtelijk grote bezwaren heeft of dr. Mario Ortiz. Daarna debatteren we en maken we de balans op. Het zal niet makkelijk zijn om de belangen van de gezondheid van mensen, de vrijheidsrechten en de gevolgen voor de economie af te wegen. Ga er maar aanstaan!

Ik kan daarom niet op vooruitlopen op ons uiteindelijke stemgedrag. Gelet op de belangen die op het spel staan, met name de grondrechten van burgers die in het geding zijn, maar ook de economische en sociale gevolgen en de volksgezondheid, mag u ervan uitgaan dat als wij akkoord gaan, dat zeker niet lichtvaardig zullen doen. We zijn in ieder geval tegen heel ingrijpende maatregelen als een vaccinatieplicht.

Met vriendelijke groet,

SGP-fractie Tweede Kamer

20-08-2020

mail aan kamerleden

ook gemaild aan:

rvraak@sp.nl

s.vweyenberg@tweedekamer.nl

h.nijboer@tweedekamer.nl

m.vhelvert@tweedekamer.nl

pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

k.dijkhoff@tweedekamer.nl

.

20-08-2020

mail aan kamerleden

ook gemaild aan:

c.stoffer@tweedekamer.nl

f.azarkan@tweedekamer.nl

meili.vos@eerstekamer.nl

bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl

margreet.deboer@eerstekamer.nl

mirjam.bikker@eerstekamer.nl

paul.cliteur@eerstekamer.nl

saskia.kluit@eerstekamer.nl

anne.mulder@tweedekamer.nl

r.leijten@tweedekamer.nl

.

20-08-2020