You, the petitioner
Boilingfrogcovid 19

Stop de corona noodwet

25,522 signatures

Onder het mom van corona wordt onze bewegingsvrijheid nog verder ingeperkt met een permanente noodwet. Nu de noodverordeningen niet meer houdbaar zijn, wil men hier een wet van maken. Dit is een vrije val richting politiestaat. Laat weten dat wij dit niet willen, door deze petitie te ondertekenen.

Petition

We

Normale verantwoordelijke inwoners van Nederland, die het 'nieuwe normaal' niet normaal vinden,

 

observe

  • Dat de regering voornemens is de burgerlijke vrijheden nog verder in te perken via een noodwet gelegitimeerd door de coronacrisis
  • Dat hiermee Nederland verder dreigt af te glijden naar een politiestaat
  • Dat de regering de verantwoordelijkheid voor de tekortschietende zorgcapaciteit afschuift op de burger

 

and request

  • Dat het voorstel voor de corona noodwet niet wordt gedaan, dan wel ingetrokken
  • Dat de huidige noodverordeningen worden ingetrokken
  • Dat de ic-capaciteit wordt opgetrokken naar 26.000 bedden
  • Dat alle inwoners van Nederland wekelijks een test kunnen doen
  • Dat het beleidsdoel wordt het aantal besmettingen met het corona virus naar nul te brengen

Zodat alle normale burgers weer normaal kunnen handenschudden, omhelzen, kussen en liefhebben.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-21 
Lead petitioner:
Richard 
Website:

History

Signatures

Updates

mail aan kamerleden - epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, **of een directe dreiging daarvan**

Onderstaande mail is verstuurd aan 1e en 2e kamerleden van alle fracties:

g.wilders@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractievoorzitter m.agema@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractielid m.faber@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractievoorzitter ilse.bezaan@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractielid t.baudet@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractievoorzitter t.hiddema@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractielid paul.frentrop@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractievoorzitter paul.cliteur@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractielid r.jetten@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractievoorzitter p.dijkstra@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractielid annelien.bredenoord@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractievoorzitter boris.dittrich@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractielid k.dijkhoff@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractievoorzitter h.lodders@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractielid annemarie.jorritsma@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractievoorzitter paulien.geerdink@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractielid voorzitter@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - kamervoorzitter lilianmarijnissen@sp.nl SP - 2e kamer - fractievoorzitter skarabulut@sp.nl SP - 2e kamer - fractielid m.j.m.kox@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractievoorzitter arda.gerkens@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractielid j.klaver@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractievoorzitter l.bromet@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractielid paul.rosenmoller@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractievoorzitter kees.vendrik@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractielid P.Heerma@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractievoorzitter a.kuik@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractielid ben.knapen@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractievoorzitter ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractielid h.krol@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter w.vhaga@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter femkemerelvankooten@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter henk.otten@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractievoorzitter jeroen.devries@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractielid gerben.gerbrandy@eerstekamer.nl OSF - 1e kamer - fractievoorzitter l.asscher@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractievoorzitter k.arib@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - kamervoorzitter l.ploumen@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractielid meili.vos@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractievoorzitter ferd.crone@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractielid g.segers@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractievoorzitter s.vandergraaf@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractielid mirjam.bikker@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractievoorzitter maarten.verkerk@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractielid esther.ouwehand@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractievoorzitter eva.vanesch@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractielid n.koffeman@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractievoorzitter christine.teunissen@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractielid C.vdStaaij@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractievoorzitter r.bisschop@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractielid peter.schalk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractievoorzitter diederik.vandijk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractielid f.azarkan@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractievoorzitter s.ozturk@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid t.kuzu@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid c.vbrenk@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractievoorzitter g.otterloo@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractielid martin.vanrooijen@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractievoorzitter

martine.baay@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractielid

de mail:

Goedemorgen ,

Gisteren kwam in het nieuws dat er -helaas- een deal is gemaakt over de corona spoedwet.

Er komt nog een debat, mogelijk kunt daar nog eens onder de aandacht brengen dat het parlement in een slimme val van het kabinet dreigt te lopen.

Het anker van het wetsvoorstel is: Dit wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2,of een directe dreiging daarvan.

Als deze wet toch wordt aangenomen, is dit de val waar iedereen inloopt.

Een directe dreiging is immers permanent.

Daarmee is de wet permanent. Denk maar aan de griep, of hiv.

+Read more...

Van deze ziektes is directe dreiging altijd aanwezig. Haal deze zinsnede eruit, als dan toch de wet moet worden aangenomen.

Liever helemaal geen wet, maar snelle tests voor iedereen en voldoende ziekenhuisbedden.

tijdelijke wet covid-19 - concept nota

stopdecoronanoodwet

2020-10-02

epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan

Het anker van het wetsvoorstel is:

Dit wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan. Als deze wet toch wordt aangenomen, is dit de val waar iedereen inloopt. Een directe dreiging is immers permanent.

+Read more...

Daarmee is de wet permanent. Denk maar aan de griep, of hiv. Van deze ziektes is directe dreiging altijd aanwezig. Haal deze zinsnede eruit, als dan toch de wet moet worden aangenomen. Liever helemaal geen wet, maar snelle tests voor iedereen en voldoende ziekenhuisbedden.

tijdelijke wet covid-19 - concept nota

2020-10-02

stop de cocktail voor regeren zonder controle door de kamers

Door het verzet tegen de spoedwet is de regering nu gewijzigd van taktiek. In plaats van een spoedwet waarmee de grondrechten worden aangetast, is het nu opgesplitst in een samenstel van wetsvoorstellen, die op zichzelf redelijk lijken, maar in samenhang een cocktail zijn voor regeren zonder controle vooraf door de kamers.

Grondrechten zijn zo belangrijk dat er tweederde meerderheid voor nodig is om ze te wijzigen. Al deze wetsvoorstellen zijn erop gericht de 1e en 2e kamer buitenspel te zetten. Dit moet worden voorkomen. Terugdraaien zal haast onmogelijk zijn, juist door deze wetten. Ze mogen er niet komen!

Het zal u niet ontgaan zijn dat het verzet groeit tegen aantasting van grondrechten, en tegen het aantasten van democratische controle, zowel vooraf als achteraf, op inperkingen en wijzigingen van grondrechten.

Er liggen een vijftal wetsvoorstellen voor, die in samenhang een gevaarlijke cocktail zijn. Zij geven de regering, en zelfs individuele ministers vrijbrief voor het instellen van maatregelen.

Voorzover de kamers nog kunnen protesteren, is dit achteraf en zelfs de benodigde gekwalificeerde meerderheid staat onder druk.

+Read more...

Alsook de rustige bestudering en weging van de gevolgen van een wet; er wordt immers voorgesteld dit nu in gelijktijdige behandeling te kunnen doen.

In minder subtielere bewoording: "er effe doorheen jassen"

Het is dit verval van democratisch gehalte, wat zeer veel burgers verontrust.

Uw partij staat toch voor de vrijheid. Vrijheid om cola te kunnen drinken, hamburger te eten, te gaan en staan waar hij wil. Uw partij staat voor vrijheid om zelf risico's te kunnen inschatten, en dit niet te laten voorschrijven door de wet.

Stop daarom deze onzalige cocktail van paternalisme.

https://stopdecoronanoodwet.petities.nl/

De bedoelde wetsvoorstellen:

[Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet]

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen)/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35533

[Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal]

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35532)

[Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19]

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35538)

[Tijdelijke wet maatregelen covid-19]

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen)/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526

[Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19]

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35479)

2020-09-02