You, the petitioner
Boilingfrogcovid 19

Stop de corona noodwet

25,522 signatures

Onder het mom van corona wordt onze bewegingsvrijheid nog verder ingeperkt met een permanente noodwet. Nu de noodverordeningen niet meer houdbaar zijn, wil men hier een wet van maken. Dit is een vrije val richting politiestaat. Laat weten dat wij dit niet willen, door deze petitie te ondertekenen.

Petition

We

Normale verantwoordelijke inwoners van Nederland, die het 'nieuwe normaal' niet normaal vinden,

 

observe

 • Dat de regering voornemens is de burgerlijke vrijheden nog verder in te perken via een noodwet gelegitimeerd door de coronacrisis
 • Dat hiermee Nederland verder dreigt af te glijden naar een politiestaat
 • Dat de regering de verantwoordelijkheid voor de tekortschietende zorgcapaciteit afschuift op de burger

 

and request

 • Dat het voorstel voor de corona noodwet niet wordt gedaan, dan wel ingetrokken
 • Dat de huidige noodverordeningen worden ingetrokken
 • Dat de ic-capaciteit wordt opgetrokken naar 26.000 bedden
 • Dat alle inwoners van Nederland wekelijks een test kunnen doen
 • Dat het beleidsdoel wordt het aantal besmettingen met het corona virus naar nul te brengen

Zodat alle normale burgers weer normaal kunnen handenschudden, omhelzen, kussen en liefhebben.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-21 
Lead petitioner:
Richard 
Website:

History

Signatures

Updates

analyse van de wereldwijde cijfers in relatie tot de genomen maatregelen en andere factoren

Een site met een uitgebreide analyse van de wereldwijde cijfers in relatie tot de genomen maatregelen en andere factoren.

coronavirus-de-missende-grafiek

Hopelijk nemen eerste kamerleden en beleidsmakers hier nog kennis van, zodat we kunnen voorkomen dat ‘het nieuwe normaal’ tot in de oneindigheid aan de burgers kan worden opgelegd via de spoedwet. De wet moet nog de eerste kamer, dus er is nog kans om het tegen te houden. .

2020-10-16

mail aan kamerleden: amendementen voor de Tijdelijke wet covid-19

mail aan kamerleden 8 oktober

In het debat hebben gelukkig een aantal partijen naar voren gebracht dat het kabinet met deze wet hun eigen falen wil doorschuiven naar de burger. Het is te hopen dat hiermee toch een aantal kamerleden begint te twijfelen.

De eenzijdigheid van de wet geeft duidelijk aan hoe de coalitie 'in de wedstrijd zit'.

Als de wet een echte poging zou zijn om de ziekte te bestrijden, waar zijn dan de artikelen die ziekenhuizen verplichten om duizenden IC bedden aan te houden, om speciale epidemie afdelingen klaar te hebben, om eenieder te testen, om goede medicijnen te ontwikkelen.

En artikelen die regelen dat mensen geholpen worden als ze helaas in quarantaine moeten omdat ze geinfecteerd zijn.

+Read more...

De wet is eenzijdig omdat deze wel strafbaar stelt dat besmettelijke mensen zich buiten de deur bevinden, maar niet regelt dat deze mensen ook ondersteund worden tijdens hun quaraintaine.

Als iemand in het ziekenhuis ligt, krijgt deze 3 maaltijden per dag, en wordt geholpen door op een belletje te drukken. Waarom dit niet organiseren voor iemand die in quarantaine zit.

De wet regelt helemaal niets m.b.t. de gevolgen voor de mensen die de ziekte hebben gekregen. De wet regelt slechts de -grotendeels hypotetische- situatie van het voorkomen van het overspringen van het virus van mens naar mens. De wet doet voorkomen dat alle burgers een 'misdadiger' zijn, die willens en wetens de ziekte dragend deze zo snel mogelijk aan alle andere burgers wil overdragen.

Hoezo zou iemand in quarantaine moeten als hij de ziekte niet heeft. Hoezo zou een vol stadion van gezonde mensen niet mogen zingen en juichen. Hoezo zouden gezonde mensen geen handen mogen schudden.

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat een groot deel van het parlement in deze tunnelvisie zit. Allleen als iemand de ziekte heeft, moet hij/of zij in quarantaine, en afgezonderd worden van anderen. Alle niet-zieken moeten gewoon doorgaan met hun normale bezigheden, op een normale manier. De zieken moeten worden ondersteund. Hun taken moeten worden overgenomen door collega's. De zieken mogen niet worden ontslagen. De bedrijven waar zij werken moeten niet worden gesloten, maar juist vervangende krachten worden aangeleverd.

De wet is onnodig en regelt precies de verkeerde dingen. Maar als de wet er dan toch moet komen, zorg dan wel dat de eenzijdigheid eruit gaat, door met amendementen artikelen erin op te nemen die de verzorging van de zieken bezien. Artikelen die gezonde mensen juist niet beperken, maar stimuleren om nog een tandje bij te zetten.

Beter voor iedereen. Beter voor de zieken, de gezonden, de bedrijven en de sociale cohesie.

Veel wijsheid toegewenst met het verdere debat vandaag!

2020-10-08

Reactie SGP - wederom de snelste

Graag informeren we u over de reden waarom wat de SGP betreft instemmen met de noodwet beter is dan de huidige situatie van noodverordeningen (met alle macht voor de minister van VWS):

De belangrijkste voordelen van de gewijzigde coronawet:

 1. Het parlement krijgt het laatste woord;

+Read more...

Grondrechten en vrijheden van burgers worden beter beschermd (zoals kerkdiensten en het bezoek aan ouderen en zieken);

 1. De carte blanche van de minister vervalt, hij kan dus geen maatregelen meer nemen die niet in de wet staan;

 2. De werkingsduur van de wet is beperkt tot drie maanden;

 3. De boetes voor overtredingen gaan drastisch omlaag (van 390 naar 95 euro);

 4. We zijn af van de noodverordeningen;

 5. De maatregelen worden om de drie maanden getoetst door de Raad van State;

 6. Er komt geen vaccinatieplicht.

Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij u naar onze website: https://www.sgp.nl/actueel/sgp-positief-over-stevige-verbouwing-coronawet/12569

Fijn dat u ons in de gelegenheid stelde ons standpunt toe te lichten, dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

2020-10-02